Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
map.jpg (136293 bytes)
Ο Ν. Μεσσηνίας βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα της Πελοποννήσου. Συνορεύει Β με το Ν. Ηλείας, ΒΑ με το Ν. Αρκαδίας, Α με το Ν. Λακωνίας, Δ και ΝΔ βρέχεται από το Ιόνιο Πέλαγος και Ν βρέχεται από τον Μεσσηνιακό Κόλπο. Έχει έκταση 2.991 τ. χλμ. και πληθυσμό 167.292 κατοίκους. Στο νομό ανήκουν τα νησιά του συμπλέγματος των Οινουσών (Σαπιέντζα, Αγία Μαριανή, Σχίζα, Αρνάτσι, Πετρόκαβος και Βενέτικο), η Σφακτηρία και η Πρώτη. Πρωτεύουσα της Μεσσηνίας είναι η Καλαμάτα. Διοικητικά διαιρείται σε τέσσερις επαρχίες : Καλαμών με πρωτεύουσα την Καλαμάτα, Μεσσήνης με πρωτεύουσα τη Μεσσήνη, Πυλίας με πρωτεύουσα την Πύλο και Τριφυλίας με πρωτεύουσα την Κυπαρισσία.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Έδαφος : Το έδαφος της Μεσσηνίας είναι στο μεγαλύτερο μέρος του ορεινό και ημιορεινό. Αναλυτικά η κατανομή του σε κατηγορίες έχει ως εξής: 34,9% πεδινό, 25% ημιορεινό και 40,1% ορεινό.Όρη : Τα σημαντικότερα όρη του νομού είναι : τα Νόμια ή Τετράζιο με ψηλότερη κορυφή το Τετράζιο (1.384 μ.), η Ιθώμη (800 μ.), τα Βουνά της Κυπαρισσίας με ψηλότερη κορυφή την Αγία Βαρβάρα (1.218 μ.), το Λύκαιο (1.421 μ.), το Λυκόδημο (959 μ.) και ο Ταϋγετος με ψηλότερη κορυφή τον Προφήτη Ηλία (2.404 μ.).Πεδιάδες : Η μεγαλύτερη και ευφορότερη πεδιάδα του νομού είναι η Μεσσηνιακή πεδιάδα, που διαρρέεται από τον Πάμισο και τους παραποτάμους του. Aλλες μικρές πεδιάδες είναι της Κυπαρισσίας, των Γαργαλιάννων, της Πύλου, της Μεθώνης, της Κορώνης, του Λογγά και του Πεταλιδιού.Ποταμοί : Η Μεσσηνία είναι από τα αρχαία χρόνια περιοχή με πολλά νερά. Οι σπουδαιότεροι ποταμοί της είναι : ο Πάμισος που πηγάζει από το Τετράζιο και χύνεται στον Μεσσηνιακό Κόλπο, ο Νέδων που πηγάζει από τον Ταϋγετο και χύνεται επίσης στον Μεσσηνιακό Κόλπο, ο Νέδας που πηγάζει από το Λύκαιο και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, ο Βελίκα που πηγάζει από τα Βουνά της Κυπαρισσίας και χύνεται στον Μεσσηνιακό Κόλπο και η Ελαφίνα που πηγάζει από την Μπούρα και εκβάλλει στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.Ακτές : Η Δ και η Ν πλευρά του νομού βρέχεται από θάλασσα. Σχηματίζονται δύο μεγάλοι κόλποι : ο Μεσσηνιακός και της Κυπαρισσίας. Μεγάλο μέρος του Κυπαρισσιακού Κόλπου ανήκει στην Ηλεία. Εκτός από αυτούς τους δύο βαθείς κόλπους στα παράλια της Μεσσηνίας, υπάρχουν επίσης πολλοί όρμοι και ακρωτήρια.Δάση : Το ποσοστό δασοκάλυψης του νομού είναι σχετικά μικρό. Τα μεγαλύτερα δάση υπάρχουν στις πλαγιές του Ταϋγετου. Κύρια δασικά δέντρα είναι το έλατο και το πεύκο. Η ξυλεία που αποδίδουν χρησιμοποιείται για την κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας.Κλίμα : Το κλίμα του νομού είναι μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικονομία της Μεσσηνίας είναι κατ’ εξοχήν αγροτική. Χάρη στο κλίμα του και το εύφορο του εδάφους, η γεωργική παραγωγή είναι πολύ πλούσια. Τις μεγαλύτερες εκτάσεις καταλαμβάνουν οι δεντροκαλλιέργειες, τα αμπέλια, οι σταφίδες, τα δημητριακά και τα κτηνοτροφικά φυτά. Στα ορεινά μέρη του νομού είναι περισσότερο αναπτυγμένη η κτηνοτροφία, κυρίως αιγοπροβάτων και βοοειδών. Βιομηχανικά ο νομός δεν είναι αναπτυγμένος, ενώ η αλιεία είναι περιορισμένη και καλύπτει τις ανάγκες του τόπου.

 

Back Page        Home Page        Back Page
 Advertised by Ati Advertising on se.gr